Bærekraft og økologi

Hva innebærer økologisk jordbruk for bonden, dyrene og for oss som spiser maten som dyrkes frem? På denne siden har vi samlet vanlige spørsmål og svar om økologi og bærekraft.

Hva innebærer økologisk dyrking?

Kunstgjødsel og kjemiske plantevernmidler er ikke tillatt brukt i økologisk dyrking. Bare naturlige hjelpemidler er tillatt. Dessuten skal dyrefôret hovedsakelig være økologisk. For HiPP er ikke dette nok. Dyrene våre spiser bare økologisk fôr, ingenting annet.

EU har fastsatt regler for økologisk produksjon i såkalte EU-forordninger. Disse gjelder i alle medlemsland samt i EØS-landene, og inneholder blant annet regler for hvordan den økologiske dyrkingen og produksjonen skal drives. Den tar også opp hvordan kontrollen skal skje, samt hvilke krav som må være oppfylt for å importere økologiske næringsmidler fra land utenfor EU. HiPP følger ikke bare reglene, vi stiller enda strengere krav til oss selv og virksomheten vår.

Får dyrene antibiotika?

I følge EU-forordningene for økologisk jordbruk skal antibiotika brukes sparsomt og restriktivt. HiPP har nulltoleranse mot behandling med antibiotika. Hvis et dyr trenger antibiotika, tas det ut av HiPPs produksjon og flyttes til en annen gård. Der får dyret all den pleien det trenger og fortsatt stell. Vi tar godt vare på dyrene våre, men vi går ikke på akkord med våre krav til økologisk sikkerhet.

Hvilke rettigheter har dyrene?

I følge EU skal økologiske dyr ferdes utendørs slik at de kan leve naturlig, slik dyr skal gjøre. HiPP krever dessuten at dyrene våre skal leve så langt som mulig fra trafikkerte veier og industri. Dyrene våre skal heller ikke beite nær konvensjonelle jordbruk.