Bærekraft

Bærekraft er ikke et nytt tema for HiPP. I 60 år har vi forpliktet oss til å ivareta hele verdikjeden innen økologisk landbruk og bærekraftig utvikling. Vi tar til orde for at vitenskap og tradisjonelle metoder må gå hånd i hånd for at vi skal skape fremtidens produksjon. Bærekraft er å tilstrebe en balanse mellom økologi, økonomi og sosialt samfunn.

Klimabeskyttelse

Beskyttelsen av klimaet vårt er den viktigste utfordringen vi står overfor i dag. Klimaendringer - sammen med økende tap av biologisk mangfold - forstyrrer jordens fruktbarhet og levekår. På lang sikt risikerer vi selve grunnlaget for vår eksistens. For produksjon av mat trenger vi riktig vær og tilstrekkelig, men ikke overdreven, nedbør samt fruktbar jord.

Frukt, grønnsaker og frokostblandinger kan bare vokse og trives hvis klimaet, vannet og jorda er i harmoni.Dette er grunnen til at HiPP har vært forpliktet til klimabeskyttelse i mange år. Takket være bruken av fornybare energikilder produserer våre anlegg i Pfaffenhofen, Gmunden, Glina og Hanságliget på en Co2-nøytral måte. Produkter fra disse fasilitetene har fått den "klimavennlige" sertifiseringen. HiPP er også medlem av initiativet “Wirtschaft pro Klima”. Alle medlemsbedrifter er svært opptatt av å beskytte klimaet vårt. HiPP ser imidlertid ikke bare på produksjonsprosessen når det kommer til utslipp som påvirker klimaet vårt: Nye emballasjeløsninger, optimaliserte logistikkmetoder og våre egne kompostprosjekter er sentrale pilarer i vår klimavennlige bedriftspolitikk.

Hvis vi ødelegger den dyrkede marken vår, vil det ha stor innvirkning på utslipp av skadelige gasser. Oppdrettsmark, sumper, skogsmonn og gressletter lagrer Co2. Utallige organismer i jorda lever av karbondioksid og produserer oksygen. I økologisk landbruk, som HiPP har fremmet i mer enn 60 år, anses disse mikroorganismene å være grunnlaget for dannelse av humus og dermed for jordens fruktbarhet.

HiPPs gård for biologisk mangfold

Ehrensberger Hof-gården i Pfaffenhofen har vært i Hipp-familien siden 1956 og har blitt administrert som en økologisk gresslandsfarme siden den tiden.

I samarbeid med forskere fra Det Tekniske Universitetet i München, Leibniz universitet Hannover, Bioland og det bayerske “Landesverbund für Vogelschutz” forsker HiPP på praktiske jordbruksmetoder for å fremme økologisk landbruk og biologisk mangfold. Funnene blir deretter brukt i praksis på våre 8000+ økologiske HiPP- gårder. Enkle tiltak lar oss skape naturlige naturtyper med stort biologisk mangfold: rødryggskrik, gulbuklet padde, ørnugle, fjøsugle, mange flaggermusarter og utallige insekter, mikroorganismer og mange innfødte fugler.

Ved å oppdra gamle raser, fremmer vi biologisk mangfold. På HiPP-gården oppdretter vi for eksempel originale Braunvieh-storfe, hvorav det bare er noen hundre dyr igjen, samt Appenzeller Spitzhauben-kyllinger.