8-12 måneder

Barnets utvikling

Hvis man vil og har tålmodighet, kan man helt fra tidlig alder la barnet spise selv. Selv om det blir mye klin og det meste havner på gulvet, er det fin trening, og barnet får selv bestemme takten og mengden. At barnet får bruke fingrene og kjenne på maten er naturlig og en viktig del av utviklingen.

Når barnet er mellom åtte og ti måneder, pleier det å ville begynne å spise med skje. Barnet kan ha én skje mens du mater med en annen. I starten er det ikke alltid skjeen blir brukt, men hvis den er med under måltidene, kan barnet selv bestemme om det vil spise med skje eller plukke med hendene. Det er vanlig at en del mat havner rundt munnen til barnet, og da er det fint hvis man ikke tørker munnen. Barnet får da trene opp evnen til å føre tungen og leppene i sideretningen, noe som letter barnets utvikling av språk og tale.

Mer mat

Når barnet vil ha større smaksporsjoner, øker man gradvis porsjonene til små måltider. Morsmelk eller morsmelkerstatning inneholder fremdeles store deler av den næringen barnet trenger, og det har derfor ingen hast med å gå over til vanlig mat ved alle måltider. Etter hvert trenger barnet tillegg av vanlig mat for å dekke det økte behovet for jern og andre næringsstoffer. Når barnet er 8–12 måneder gammelt, er det fint å gå over til hele måltider med frokost, hovedmåltid og mellommåltid. I denne alderen trenger maten bare å grovhakkes med kniv eller rives ved hjelp av et rivjern eller en foodprocessor. Man kan også gi litt større biter som barnet selv kan holde i hånden.

Det varierer hvor mye små barn spiser. Noen barn vil knapt smake på maten, mens andre vil ha mer. Det kan være vanskelig å vite når man skal si stopp til barn som vil spise mye. Hvis barnet fremdeles er sulten, kan det være bedre å fylle på med morsmelk eller tilskuddsnæring enn å øke mengden av mat, grøt og velling for fort.

Dagsmeny – Les mer ...

Tenk på dette

Alle barn er ulike, og selvsagt gjelder dette også barnets interesse og utvikling i forbindelse med mat. En del barn er tidlig interessert i nye smaker og konsistenser, mens andre barn spiser mer ensidig og trenger mer tid på seg. Dette er helt normalt, og så lenge barnet ditt får morsmelk eller morsmelkerstatning pluss barnegrøt eller velling, får barnet dekket behovet for viktige vitaminer og mineraler. En del barn spiser mindre porsjoner og oftere, mens andre barn spiser større porsjoner og i stedet færre ganger. Den totale mengden tilpasser barnet på egen hånd.