Ammeslutt

Helsedirektoratet anbefaler å fullamme barnet frem til 6 måneders alder og at barnet med fordel kan få morsmelk frem til 2 års alder. Lytt til kroppen din og barnets signaler og behov.

Dersom du slutter å amme, skal fast føde tidligst innføres fra 4 måneders alder. Ved innføring av fast føde er det mest naturlig at tilvenningen av mat skjer under en paraply av morsmelk. Det vil si at morsmelk fortsatt er den største kilden til næring for barnet, men at du sakte men sikkert tilbyr mat tilpasset barnets alder og motorikk. Dersom det er behov for tillegg av annen melk enn morsmelk før 4 måneders alder skal morsmelkerstatning benyttes.

Tar du beslutningen om å stoppe helt med ammingen er det viktig at du vet at en slik avgjørelse er vanskelig å angre på. Snakke med helsesykepleier om dette og få veiledning i denne prosessen.. Det er viktig at ammingen trappes ned gradvis, slik at du i størst mulig grad unngår melkespreng og brystbetennelse.

Dersom barnet ikke vil ta flaske, kan det skyldes både at det er nytt med flaske og/eller at det er et annet innhold eller temperatur på melken i flasken. Prøv med pumpet morsmelk før morsmelkerstatning. Ved å dryppe noen dråper morsmelk på flaskesmokken kan barnet kjenne igjen innholdet i flasken.

Viktig informasjon

Morsmelk er den beste og billigste formen for næring til ditt barn, og samtidig gir det god beskyttelse mot sykdom. Hyppig amming er den beste måten for å opprettholde melkeproduksjonen. Pass på å ha et godt og variert kosthold når du ammer. Avgjørelsen på å ikke amme lenger er vanskelig å reversere. Dersom du gir morsmelkerstatning i tillegg til morsmelk, kan det påvirke ammingen. Verdens Helseorganisasjon (WHO) anbefaler fullamming frem til 6 måneders alder. Søk råd hos helsesykepleier eller lege. Feilaktig tilberedning av morsmelkerstatning kan være helseskadelig. Følg derfor hygiene- og tilberedningsanvisningene på forpakningen nøye.