Økologisk jordbruk er det som er best for vårt klima.

HiPP går lengre enn økologisk jordbruk.
Våre barnematglass er klimapositive.

#merennøkologisk

Klimapositiv og bærekraftig
HiPPs økologiske kvalitet

Fordi vi vil at våre barn og barnebarn skal overta en verden det er verdt å leve i og det er verdt å elske.

TV spot

Alt for å beskytte klimaet

... vi tar det neste enorme skrittet fremover: Fra nå av vil vi for hvert klimapositivt produkt kompensere for flere klimagasser enn vi genererer langs hele verdikjeden, fra feltet til forhandlernes lagre.

Å være klimanøytral er bra.

Å være klimapositiv er bedre.

Våre barnematglass er klimapositive.

Fra åkrene til butikkenes lager.

HiPPs mål innen 2025:

En klimapositiv fremtid

Hva vi gjør for klimaet vårt

Klimabeskyttelse gjennom jordvern.

Klimabeskyttelse er artsbeskyttelse, vi beskytter biologisk mangfold.

Vårt barnematglass produksjon har vært klimanøytral * i ti år. Nå har vi blitt klimapositive.

Å være klimapositiv betyr at vi i HiPP kompenserer for flere klimagasser enn vi produserer. Vi reduserer ikke bare utslippene våre, men vi hjelper også naturen med å binde karbon på sikt. Vi gjør dette for eksempel ved å verne om biologisk mangfold og ved å dyrke åkrene våre på en økologisk måte som derved fremmer sunn dyrkbar jord.

*Fra et HiPP -produksjonsanlegg som har vært karbonnøytralt siden 2011 takket være bruk av fornybare energikilder og promotering av klimabeskyttelsesprosjekter.

Bærekraftig emballasje:

HiPPs mål innen 2025

Bærekraftig emballasje:

Hvorfor sortering av avfall er så viktig

Bærekraftig emballasje:

Hva vi har fått til så langt

Bærekraftig emballasje

... fordi bruk av mindre emballasjematerialer som er resirkulerbare, bidrar til å bevare verdifulle ressurser og fremme ledelse av resirkulering.

Sammen kan vi gjøre enda mer!

Hver og en av oss kan være mer enn organisk - f.eks. ved:

  • å sette opp insekthoteller
  • å sette opp små varder eller større steinvegger
  • å la hagen være så naturlig og vill som mulig
  • å lage en tørr hage
  • å gi en vannkilde for fugler og insekter
  • å lage Benjeshekker og hekker
  • å sette opp fuglereder for fugler og flaggermus i hagen din
  • å henge et fuglebord
  • å fremme jordlivet i din egen grønnsakshage

 

Visste du at…?

HiPP i samarbeid med Netzwerk Blühende Landschaft - et initiativ fra bievernforeningen Mellifera e.V. plantet flere hektar med blomstrende enger for å skape et miljø for truede insekter, for eksempel bier og andre.

Mer enn økologisk betyr at vi overskrider EUs krav til økologisk jordbruk.

+ Mer enn 60 års erfaring av økologisk jordbruk

+ Vi sikrer godt og bærekraftig dyrehold

+ Forskning om bevaring av arter og fremming av biologisk mangfold

+ Strengere grenseverdier enn det som kreves i EU

+ Mer enn 260 kvalitetskontroller av hvert barnematglass

+ klimapositiv produksjon av våre barnematglass


= HiPP øko-merke

Strengere krav til økologisk jordbruk enn EU: HiPPs økomerke garanterer barnemat av høyeste kvalitet.

Med personlig garanti

Bedre dyrevelferd:

Slik lever HiPP storfe

Bedre dyrevelferd:

HiPP klipper ingen nebb

Bedre dyrevelferd:

Hos HiPP får hannkyllingene vokse opp

Bedre dyrevelferd:

Melkeproduksjon i harmoni med naturen

Bedre dyrevelferd:

Utelukkende bærekratfig MSC-merket fisk

Alltid god dyrevelferd

... derfor lar vi kalvene får være hos mødrene sine mye lenger, og lar også hannkyllingene få vokse opp.

På HiPPs økologiske gårder har dyrene det godt. Artsspesifikke oppdrettsmetoder og naturlig fôr er selvfølgelig en hjørnestein i vårt landbruk. Her er kravene klare og tydelige: Fôret må komme fra økologiske gårder og kan ikke inneholde antibiotika, sprøytemidler eller genmodifiserte råvarer. Å velge de best egnede dyreartene, gi god plass til bevegelse, store staller og nok lys, bidrar også til dyrehelse og deres velvære.

HiPP går til og med utover de juridiske kravene og har egne retningslinjer som leverandørene av økologiske råvarer må følge. HiPP-ansatte utfører regelmessige kontroller for å sikre at alle HiPP-krav angående dyrehold og dyrevelferd blir oppfylt. Takket være disse omfattende kontrollene kan vi forsikre kundene våre at dyrene våre får leve i henhold til godt dyrehold der deres helse og velvære er i fokus.

Mer kunnskap om økologi og biologisk mangfold:

Over 60 års erfaring innen økologisk landbruk

Mer kunnskap om økologi og biologisk mangfold:

Økologisk korndyrking – dyrking med omsorg

Mer kunnskap om økologi og biologisk mangfold:

Skikkelig bra bananer - økologisk landbruk i liten skala i Costa Rica

Mer kunnskap om økologi og biologisk mangfold:

Frukt fra frukthager

Mer biologisk mangfold og erfaring

... Fordi økologisk produksjon fremmer biologisk mangfold.

Visste du at bare sunn jord kan produsere ren og sunn mat?

Før et område kan godkjennes til dyrking etter våre økologiske standarder, analyseres kvaliteten på jorden grundig. Vi godtar ingen spor etter sprøytemidler i vår dyrkede mark og planter derfor skadedyrenes favorittplanter i nærheten. På denne måten lokker vi de vekk fra det vi dyrker. I tillegg velger vi åpne felt der vi får hjelp av vinden til å blåse vekk uønskede skadedyr.