Forskning & utvikling

Utvikling av morsmelkerstatning og tilskuddsblanding bygger på omfattende forskning både i og utenfor Europa. HiPP har en egen forsknings- og utviklingsavdeling og samarbeider også med eksterne forskere og forskergrupper. Dette for å stadig kunne være i forkant og tenke langsiktig. Resultatet blir ikke bare fordypet kunnskap, men også nye forbedrede produkter, for eksempel vår økologiske morsmelkerstatning Combiotik 1.


Den nye generasjonen morsmelkerstatning med redusert proteininnhold

Morsmelk inneholder mindre mengde protein, ca 1,2 g protein/100 ml, enn det de fleste morsmelkerstatningene gjorde for noen år siden. Studier viser at barn som ammes, eller får morsmelkerstatning med et lavere proteininnhold, ikke har like stor sannsynlighet for overvekt senere i livet som de spedbarn som får mer protein. Kroppen belastest ikke med unødvendig overskudd av protein. HiPP Combiotik 1 har et redusert proteininnhold på 1,25 g protein/100ml.


Koletzko B et al. Am J Clin Nutr 2009;89 (suppl):15-75
Weber M et al. Am J Clin Nutr 2014; 99:1041-51
Nommsen LA et al. Am J Clin Nutr;1991;53:457-465
Von Kries et al. BMJ 1999;319:147-50
Arenz S et al. Int J Obes 2004;28:1247-1256

Lavere proteininnhold ga lavere BMI

I det store barndoms- og fedmeprosjektet (CHOP) ble vektutviklingen av spedbarn som fikk forskjellige mengder protein undersøkt. I løpet av et år fikk en gruppe morsmelkerstatning og tilskuddsblanding med lavt protein tilsatt, den andre gruppen fikk et høyere proteininnhold.

I oppfølgingen etter 2 år hadde barna som fikk mindre protein, en signifikant lavere vekt i forhold til lengden. Forskjellen var markant selv i en alder av 6 år. Da hadde barna i gruppen som fikk mindre protein også et betydelig lavere BMI enn de som fikk mer protein. 


Koletzko B et al. Am J Clin Nutr 2009;89 (suppl):15-75
Weber M et al. Am J Clin Nutr 2014; 99:1041-51

HiPPs morsmelkerstatning testet i klinisk studie

For å kunne senke proteininnholdet så lavt som i HiPPs morsmelkerstatning skal man vise at barnet vokser og utvikles tilfredsstillende. I en studie undersøkes veksten hos 82 spedbarn som fikk en lavprotein morsmelkerstatning med 1,25 g protein/100 ml under fire måneder. Gruppen sammenlignes med like mange barn som fikk en morsmelkerstatning med litt mer protein, 1,5 g protein/100 ml. 92 barn som ammet ble også studert.

 

Se sammenligning mellom proteininntaket fra morsmelk og 2 ulike morsmelkerstatninger

Forskjellene i proteininntak mellom den proteinlave og den vanlige morsmelkerstatningen var signifikant. Den proteinlave morsmelkerstatningen ga lavere proteininntak som lignet mer ammede barns inntak.

Barna som fikk den proteinlave morsmelkerstatningen vokste tilfredstillende. Studien viste at den proteinlave mormelkerstatningen er trygg, metter bra og er tilpasset barn fra fødsel.


Fleddermann M et al. Clin Nutr 2014;33(4):588-595

Fettsammensetning i morsmelkerstatning

Fettet i morsmelk inneholder forskjellige fettsyrer med varierende lengder og forskjellige metningsnivåer. For eksempel finnes det korte og langkjedede, mettede og umettede fettsyrer. Morsmelken inneholder linolsyre, en omega-6 fettsyre og alfa- linolensyre, omega-3 fett. Disse essensielle fettsyrene kan omdannes til langkjedede flerumettede fettsyrer med flere trinn og bidrar blant annet til å danne arakidonsyre (ARA) og docosahexaensyre (DHA). Kapasiteten til å danne ARA, og spesielt DHA hos små spedbarn, blir diskutert. Både ARA og DHA er tilstede i morsmelk og er tilsatt HiPP morsmelkerstatning.

ARA og DHA er essensielle fettstoffer og forekommer blant annet i cellemembraner. De kan danne leukotriener og prostaglandiner som regulerer inflammatoriske prosesser. ARA finnes i strukturelle fettstoffer i alle vev, inkludert hjernen, hvor ARA bidrar til en stor andel av omega-6-fetterne. Omega-3-fettene i øyet og hjernen består hovedsakelig av DHA.


Koletzko B et al. J Perinat Med. 2008; 36(1): 5-14.
Koletzko B, Agostoni C, Carlson SE, Clandinin T, Hornstra G, Neuringer M, et al. Acta Paediatr. 2001; 90(4): 460-4.
European Food Safety Authority (EFSA): Scientific opinion on the essential composition of infant and follow-on formulae. EFSA Journal 2014; 12: 3760

Morsmelkerstatning med delvis nedbrytte proteiner (HA) - uklar nytte

Morsmelkerstatning med hydrolyserte, dvs. delvis nedbrytte proteiner, har blitt vanligere. Men det finnes forskjellige typer hydrolyserte produkter. Det som blant annet skiller produktene fra hverandre, er om hydrolysen stammer fra myse eller kasein, og i hvilken grad proteinene brytes ned. Morsmelkerstatningene hvor proteinene er delvis nedbrytt, har et usikkert bruksområde. De kan ikke brukes til barn med kumelkproteinallergi, og flere forskere sier at de heller ikke kan forebygge allergier (Boyle), og det er ekstremt usikkert om de kan redusere vanlige problemer med magen. Morsmelk inneholder ikke delvis nedbrytte proteiner.

På den andre siden er gruppen av fullt hydrolyserte morsmelkerstatninger egnet for barn med kumelksproteinproteinallergi.

Boyle et al. Har gjennomført en omfattende gjennomgang av studier (meta-analyse) for å undersøke om delvis eller fullt hydrolyserte proteiner i morsmelkerstatning beskytter mot allergier. De fant at disse spesialproduktene ikke hadde noen beskyttende effekt. De oppsummerer at "Det finnes ingen sammenhengende bevis for bruk av hydrolyserte spedbarnsformler for å forhindre allergier eller autoimmune sykdommer."


Boyle RJ et al. BMJ 2016; 352: i974 Les mer

GOS i morsmelkerstatning stimulerer tilveksten av bifidobakterier

En dobbeltblindet placebokontrollert studie studerte tilveksten av bifidusbakterier hos en gruppe spedbarn som fikk en morsmelkerstatning med 0,3 g GOS/100 ml, og sammenlignet gruppen med en gruppe som fikk morsmelkerstatning uten GOS. Etter 2 uker var antallet bifidobakterier signifikant høyrere hos barna som fikk en morsmelkerstatning med GOS.


Matsuki T. et al. Benef Microbes 2016 Sept;7(4):453-61

GOS i morsmelkerstatning øker bifidusbakterier og laktobasiller

I en studie fikk en gruppe med spedbarn morsmelkerstatning med 0,24 g GOS/100 ml i 6 måneders tid. En annen gruppe barn fikk en morsmelkerstastning uten GOS. I tillegg ble spedbarn som ble ammet studert. Antallet bifidusbakterier og lactobasiller økte signifikant i gruppen som fikk GOS sammenlignet med barn som fikk en morsmelkerstatning uten GOS. Man så ingen forskjell i økning av bifidusbakterier mellom gruppen som fikk GOS og barna som ble ammet. pH-verdien sank og andelen korte fettsyrer i avføringen økte signifikant i GOS-gruppen sammenlignet med barna som ikke fikk GOS. I en senere studie av samme forskergruppe ble disse resulatetene bekreftet.


Ben XM et al.Clin Med J 2004:117(6):927-931
Ben XM et al. World J Gastroenterol 2008 Nov 14;14(42):6564-8

GOS i tilskuddsblanding gir myk avføring

I en multisenterstudie ble 159 villkårlig friske barn i 4 og 6 måneders alder valgt ut til å enten få tilskuddsblanding med GOS (0,5 g/100ml) eller uten GOS i 18 uker. Under denne perioden begynte også barna med smaksporsjoner. Etter 6 uker var antallet bifidobakterier signifikant høyere i gruppen som fikk tilskuddsblanding med GOS sammenlignet med de som ikke fikk GOS. Denne økningen var fremdeles markant i slutten av behandlingsperioden. Barna i GOS-gruppen fikk også mykere avføring. Studien viser at den bifidogene effekten fortsatte å utvikle seg hos barna selv etter at de begynte å spise annen mat.


Fanaro S et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr 2009,48(1):82-88

Tilskuddsblanding forbedrer vitamin D og jernlager hos barn 1-3 år

I en dobbeltblindet villkårlig placebokontrollert studie fikk en gruppe barn som var 1-3 år gamle, drikke minst 150 ml tilskuddsblanding beriket med blant annet jern og vitamin D hver dag. En annen gruppe barn fikk drikke vanlig kumelk som ikke var beriket med disse næringsstoffene. Etter 20 uker hadde både vitamin D-nivåene i blodet og jernverdien (S-ferritin) økt signifikant hos barna som fikk beriket tilskuddsblanding.


Akkermans M D et al. Am J Clin Nutr 2017 Jan 4. pii: ajcn136143. doi: 10.3945/ajcn.116.136143.