Frukthager

Frukthager er av stor betydning for biologisk mangfold. I dag er det bare rundt seks millioner trær igjen i frukthager. De er derfor blant de mest truede biotopene i Europa og har til og med blitt lagt inn på rødlista. De er et ideelt habitat for fugler, mus, pinnsvin, moser, lav og truede insekter og en flott næringskilde for sommerfugler, bier, humler og andre insekter. I Europas frukthager kan du finne mer enn 5000 dyr- og plantearter og mer enn 3000 fruktsorter.