Vær HiPP og resirkuler! Hvorfor er riktig sortering av resirkulerbar emballasje så viktig?

Emballasjematerialer kan bare resirkuleres hvis de kastes på en riktig måte. Dette betyr at når du har brukt eller spist opp alt innholdet, må den tomme emballasjen kastes i samsvar med lokale retningslinjer for avfallshåndtering. Dette betyr at emballasjematerialer kan trenge å være adskilt etter type - f.eks. glass, papir og plast - slik at sistnevnte kan resirkuleres og brukes på nytt.

Dette sparer verdifulle ressurser og reduserer miljøbelastningen. Det er imidlertid ikke alltid lett å skille avfall. Trinn for trinn vil vi plassere ikoner med informasjon om riktig avfallshåndtering på emballasjene våre. 

Så du vet nøyaktig hvordan hver del av pakken må kastes. Din innsats og forpliktelse som forbruker er det som holder emballasjemateriale i resirkuleringssyklusen. Hvis vi jobber sammen, kan vi beskytte miljøet og skape en mer bærekraftig fremtid.