Våre barneglass er klimapositive

Fra åkrene til kjedenes lager

HiPP er den første barnematprodusenten i verden som tilbyr barnematglass som er klimapositive gjennom hele verdikjeden, fra åkrene til kjedenes lagre.

Hva betyr det egentlig å være klimapositiv?

Vår barnematproduksjon har vært klimanøytral* siden 2011. Vi produserer de selv og garanterer dermed det høyeste nivået av kontroll og sikkerhet. Men å være klimanøytral er ikke nok til å ha en positiv innvirkning på klimaendringene.

Nå tar vi neste enorme skritt fremover: HiPP kompenserer betydelig mer karbondioksid langs verdikjeden enn vi genererer - fra råvareproduksjon, emballasje og frakt før, under og etter produksjon og til kjedelagrene. Dette betyr at vi gir tilbake til naturen. Vi sparer ikke bare på utslipp, men hjelper også naturen med å binde karbon fra atmosfæren. Dette gjør vi for eksempel ved å beskytte biologisk mangfold og ved å drifte åkrene våre på en økologisk måte.

Vi har laget en klimapositiv logo for å markere våre klimapositive glass. De millioner organiske HiPP-barnematglass produsert for Skandinavia per år … har dermed blitt klimaambassadører for hele selskapet.

Men det er ikke alt. Nettstedet vårt er også klimapositivt og bærer det klimapositive markingen. Slik kan vi forbedre vårt klimafotavtrykk.

Hva betyr det at nettstedet vårt er klimapositivt?

Vi tar hensyn til mengden data som overføres når du besøker nettstedet vårt. Dette genererer utslipp som er koblet til for eksempel strømmen som forbrukes av nettstedets besøkende, nettverksleverandører og datasentre. Disse utslippene kompenseres for av HiPP. Beregningene av utslippsmengdene er basert på det årlige antall besøkende på nettstedet.

* Fra et HiPP-produksjonsanlegg som har vært karbonnøytralt siden 2011 takket være bruk av fornybare energikilder og markedsføring av klimabeskyttelsesprosjekter.