Klimabeskyttelsesprosjekt

HiPP er involvert i ulike klimabeskyttelsesprosjekter over hele verden - inkludert en i Cape Town hvor vi samarbeider med vår langsiktige partner Soil & More Impacts.

Cape Town har å gjøre med ca. 30 000 kubikkmeter grønt avfall per måned. Inntil for noen år siden havnet nesten 100 prosent av dette avfallet på byens store fyllinger. Store mengder av organisk avfall forårsaket både logistiske og fremfor alt - utslippsproblem.

De siste årene har vårt klimabeskyttelsesprosjekt i Cape Town jobbet for å gjøre dette organiske avfallet til en verdifull kompost. Innen 2020 har vi konvertert over 10 millioner kubikkmeter grønt avfall til blomsterjord av en høy kvalitet, som binder en halv million tonn karbon.

UNEP-institusjoner (FNs miljøprogram) har anbefalt dette prosjektet som er støttet av HiPP, som en måte å kompensere utslipp på.