Klimabeskyttelse gjennom jordvern

Aktiv klimabeskyttelse og bærekraftige tiltak er ligger i bunnen av HiPPs bedriftsfilosofi. I 1956 la den økologiske pioneren grunnlaget for aktiv natur- og klimabeskyttelse ved å bytte til økologisk jordbruk. Bærekraftig og jordvennlig økologisk jordbruk betyr at HiPP kan gi et verdifullt bidrag til næringsrike og fruktbare jordarter og dermed til klimabeskyttelse. Vi trenger sunne jordarter ikke bare for å sikre gode innhøstinger, men også for å beholde mer vann og binde mer karbon på sikt.

Et høyt humusinnhold er nøkkelen til alt dette. HiPP fremmer derfor økologisk jordbruk og humusdannende prosjekter over hele verden. Jord med høyt humusinnhold har vist seg å binde klimaskadelig karbon og sikre fremtiden vår. Å unngå bruk av syntetisk gjødsel i økologisk jordbruk reduserer også klimagasser betydelig. Produksjonen av disse typer gjødsel er veldig energiintensiv og er derfor ansvarlig for en betydelig del av klimagassene forårsaket av landbrukssektoren.