Hva gjør vi for vårt klima

Selv når klimaendringene ennå ikke ble anerkjent som vår tids største utfordring, tok HiPP skritt for å beskytte miljøet. Vi har allerede oppnådd mye de siste tiårene: vi har byttet til fornybare energikilder og har vært i stand til å redusere og til og med unngå utslipp. Vi har også redusert mengden på emballasjemateriale og dermed ytterligere unngått og redusert utslipp. Som et resultat av det, har for eksempel karbondioksidutslipp ved Pfaffenhofen-anlegget blitt redusert med mer enn 80 prosent.

Siden 1995 har HiPP oppfylt de strenge kravene i det europeiske miljøledelsessystemet EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) og har siden forbedret sitt økologiske fotavtrykk hvert år. HiPP-produksjonsanleggene i Pfaffenhofen (Tyskland) og Gmunden (Østerrike) har vært klimanøytrale siden 2011. Siden den gang har anleggene i Herford (D), Glina (Kroatia) og Hanságliget (Ungarn) fulgt etter og er nå også klimanøytrale takket være bruken av fornybare

energikilder og støtte fra klimabeskyttelsesprosjekter. For å gjøre hele selskapet klimapositivt, er det identifisert ytterligere potensielle karbondioksidbesparelser langs verdikjeden. I løpet av de neste fire årene vil vi iverksette nye tiltak for å unngå karbondioksid. Alle utslipp som ikke kan reduseres eller unngås kompenseres for.

Vi reduserer utslippene

  • ved å aktivt beskytte klimaet vårt gjennom økologisk jordbruk siden 1956 
  • ved å optimalisere kontinuerlig energiforsyningskonseptene våre 
  • ved å redusere kontinuerlig karbondioksidutslipp siden tidlig på 1990-tallet 
  • ved å produsere klimanøytralt på alle EU-anlegg 
  • ved å optimalisere emballasjene til produktene våre

Vi kompenserer for utslippene

  • ved å binde karbon gjennom humusdannelse
  • ved å delta i globale klimabeskyttelsesprosjekter
  • ved å gjennomføre klimabeskyttelsesprosjekter i vår egen verdikjede