HiPPs 2025-mål: En klimapositiv fremtid

Det neste store målet i HiPPs bærekraftsarbeid er å gjøre hele selskapet, forsyningskjeden og produktutvalget klimapositivt innen 2025. Klimanøytralitet er ikke lenger nok til å begrense global oppvarming til 1,5 grader. Klimabeskyttelsen må økes. Som produsent av barnemat ønsker HiPP å være helt klimapositiv, så fort som mulig for å opprettholde verden som et sted det er verdt å bo i og verdt å elske for fremtidige generasjoner. 

Vi beregnet alle klimarelevante utslipp i forbindelse med våre klimapositive barnematglass og fikk resultatene bekreftet av TÜV Nord AG. Alle karbondioksidutslipp ble registrert hele veien, fra de som genereres av de organiske oppdrettsprosessene og produksjonen av råvarene, opp til produksjon og pakking av ferdige barnematglass, helt til logistikkjeden. Innen 2025 vil vi ha bestemt og redusert klimafotavtrykket til alle HiPP-produkter og alle deler av selskapet, så mye som mulig. Eventuelle gjenværende utslipp vil bli utlignet av klimabeskyttelsesprosjekter.