Vi lar også hannkyllingene få vokse opp

Egg er normalt en del av de flestes kosthold, og tilgjengelig i alle butikker. Selv om egg er vanlig for de fleste, er ikke kunnskapen om hønseoppdrett like vanlig å kjenne til. Siden det kun er behov for hunnkyllinger til fremtidig eggproduksjon - lurer du kanskje på hva som skjer med alle hannkyllinger som blir født i omtrent samme antall hvert år? Den triste sannheten er at siden hannkyllinger ikke bidrar til eggindustrien, blir de fleste drept på stedet (f.eks. blir rundt 50 millioner hannkyllinger drept i året i Tyskland alene). De blir avfall eller brukes en sjelden gang som mat til slanger og krypdyr (kjæledyrfôr). Vi i HiPP synes det er uakseptabelt at dyr blir drept på grunn av sitt kjønn. Denne tilnærmingen er ikke i samsvar med våre etiske prinsipper.

HiPP er sammen med våre strengt kontrollerte partnerselskaper engasjert i et spesielt beskyttelsesprogram for å stoppe disse meningsløse drapene på hannkyllinger. Det er avgjørende for HiPP at disse gårdene oppfyller våre høye standarder for åpenhet, sporbarhet og dyrevelferd. Sammen ønsker vi å endre og forbedre situasjonen for hannkyllingene.

Initiativet for å beskytte hannkyllingene er en del av vår helhetlige måte å jobbe med barnemat på. Vi kjøper både egg og kjøtt fra økologiske frittgående kyllinger fra bøndene våre. På denne måten kan vi støtte avl av både hann- og hunnkyllinger.