Bærekraftig fiske

I våre HiPP-glass bruker vi Alaska pollock, kummel, torsk, villaks og rødspette. De fleste av dem blir fanget på åpent hav, langt borte fra kysten. Våre fiskeplasser ligger i Nordøst-Atlanteren og Nordøst-Stillehavet.

Fisken som brukes i våre HiPP-produkter kommer utelukkende fra bærekraftige, MSC-sertifiserte fiskerier. MSC garanterer at fiskeriene den kontrollerer oppfyller spesifikke miljøstandarder, beskytter bestander og forvalter fiskeriene sine på en ansvarlig måte. For å garantere den beste kvaliteten på fisken blir miljøforholdene kontinuerlig evaluert og spesielt gunstige fiskeområder for dypt hav er valgt. Fiskeriene sjekkes også regelmessig.

 På denne måten forhindrer HiPP overfiske av havene og bidrar aktivt til bevaring av fiskebestander. Vi hjelper med å sikre levebrødene og matkildene til mange mennesker rundt om i verden, slik at våre barn kan arve en verden som har ressurser nok til at de kan fortsette å spise fisk, også som voksne.