Økologisk melk

HiPPs økologiske melk

Hos HiPP bruker vi selvsagt bare melk fra økologiske gårder. Her lever kyrne i et naturlig miljø. Beitemarken til kyrne dyrkes helt uten mineralgjødsel, og vi benytter ingen kjemiske eller syntetiske bekjempingsmidler. Dyrenes naturlige fôr, som gress, høy eller korn, er forutsetninger for den aller høyeste kvaliteten på vår økologiske og næringsrike melk.

Derfor er HiPP økologisk melk så god – i ordets rette forstand.

De strenge kontrollene av HiPPs økologiske melk

Vår økologiske melk kontrolleres av uavhengige testinstitutter, i tillegg til de testene som alle våre produkter gjennomgår i våre egne laboratorier. Ofte er våre egne tester og kvalitetskrav strengere enn lovens.