Økologisk kjøtt

HiPPs økologiske storfekjøtt

Våre kyr og kalver lever på økologiske gårder som tilbyr et naturlig miljø der de får mosjon og frisk luft. Det økologiske jordbruket er det beste for dyrenes naturlige immunsystem, helse og velferd. Gjødslingsmidler er selvsagt strengt forbudt, og alt fôr er økologisk.

HiPPs økologiske svinekjøtt

HiPP bruker bare kjøtt fra griser som har det bra gjennom hele levetiden. I tillegg til det økologiske fôret stiller vi høye krav til størrelsen på dyregruppene, at de har tilstrekkelig med plass til å bevege seg, og at låvene er store nok – alt i tråd med grisenes behov.

HiPPs økologiske fjærfe

For at en kylling skal klassifiseres som økologisk, kreves det på den ene siden at den lever i et (for glade kyllinger) naturlig miljø, og på den andre siden at den utelukkende får økologisk fôr uten tilsetningsstoffer. HiPPs økologiske kylling er fôret opp i henhold til alle disse reglene, de er frie til å bevege seg, skrape og sandbade, og hekkeforholdene inspiseres jevnlig av veterinærer.

Også våre økologiske kalkuner lever slik det er ment fra naturens side: utendørs med godt med plass til å bevege seg på. Og naturligvis spiser de bare økologisk korn.