Meny

Forskning om Tilskuddsblanding

Tilskuddsblanding forbedrer vitamin D og jernlager hos barn 1-3 år

I en dobbeltblindet villkårlig placebokontrollert studie fikk en gruppe barn som var 1-3 år gamle, drikke minst 150 ml tilskuddsblanding beriket med blant annet jern og vitamin D hver dag. En annen gruppe barn fikk drikke vanlig kumelk som ikke var beriket med disse næringsstoffene. Etter 20 uker hadde både vitamin D-nivåene i blodet og jernverdien (S-ferritin) økt signifikant hos barna som fikk beriket tilskuddsblanding.


Akkermans M D et al. Am J Clin Nutr 2017 Jan 4. pii: ajcn136143. doi: 10.3945/ajcn.116.136143.