Meny

Forskning om Morsmelkerstatning (MME)

Den nye generasjonen morsmelkerstatning med redusert proteininnhold

Morsmelk inneholder mindre mengde protein, ca 1,2 g protein/100 ml, enn det de fleste morsmelkerstatningene gjorde for noen år siden. Studier viser at barn som ammes, eller får morsmelkerstatning med et lavere proteininnhold, ikke har like stor sannsynlighet for overvekt senere i livet som de spedbarn som får mer protein. Kroppen belastest ikke med unødvendig overskudd av protein. HiPP Combiotik 1 har et redusert proteininnhold på 1,25 g protein/100ml.


Koletzko B et al. Am J Clin Nutr 2009;89 (suppl):15-75
Weber M et al. Am J Clin Nutr 2014; 99:1041-51
Nommsen LA et al. Am J Clin Nutr;1991;53:457-465
Von Kries et al. BMJ 1999;319:147-50
Arenz S et al. Int J Obes 2004;28:1247-1256

Lavere proteininnhold ga lavere BMI

I det store barndoms- og fedmeprosjektet (CHOP) ble vektutviklingen av spedbarn som fikk forskjellige mengder protein undersøkt. I løpet av et år fikk en gruppe morsmelkerstatning og tilskuddsblanding med lavt protein tilsatt, den andre gruppen fikk et høyere proteininnhold.

I oppfølgingen etter 2 år hadde barna som fikk mindre protein, en signifikant lavere vekt i forhold til lengden. Forskjellen var markant selv i en alder av 6 år. Da hadde barna i gruppen som fikk mindre protein også et betydelig lavere BMI enn de som fikk mer protein. 


Koletzko B et al. Am J Clin Nutr 2009;89 (suppl):15-75
Weber M et al. Am J Clin Nutr 2014; 99:1041-51

HiPPs morsmelkerstatning testet i klinisk studie

For å kunne senke proteininnholdet så lavt som i HiPPs morsmelkerstatning skal man vise at barnet vokser og utvikles tilfredsstillende. I en studie undersøkes veksten hos 82 spedbarn som fikk en lavprotein morsmelkerstatning med 1,25 g protein/100 ml under fire måneder. Gruppen sammenlignes med like mange barn som fikk en morsmelkerstatning med litt mer protein, 1,5 g protein/100 ml. 92 barn som ammet ble også studert.

 

Se sammenligning mellom proteininntaket fra morsmelk og 2 ulike morsmelkerstatninger

Forskjellene i proteininntak mellom den proteinlave og den vanlige morsmelkerstatningen var signifikant. Den proteinlave morsmelkerstatningen ga lavere proteininntak som lignet mer ammede barns inntak.

Barna som fikk den proteinlave morsmelkerstatningen vokste tilfredstillende. Studien viste at den proteinlave mormelkerstatningen er trygg, metter bra og er tilpasset barn fra fødsel.


Fleddermann M et al. Clin Nutr 2014;33(4):588-595

Fettsammensetning i morsmelkerstatning

Fettet i morsmelk inneholder forskjellige fettsyrer med varierende lengder og forskjellige metningsnivåer. For eksempel finnes det korte og langkjedede, mettede og umettede fettsyrer. Morsmelken inneholder linolsyre, en omega-6 fettsyre og alfa- linolensyre, omega-3 fett. Disse essensielle fettsyrene kan omdannes til langkjedede flerumettede fettsyrer med flere trinn og bidrar blant annet til å danne arakidonsyre (ARA) og docosahexaensyre (DHA). Kapasiteten til å danne ARA, og spesielt DHA hos små spedbarn, blir diskutert. Både ARA og DHA er tilstede i morsmelk og er tilsatt HiPP morsmelkerstatning.

ARA og DHA er essensielle fettstoffer og forekommer blant annet i cellemembraner. De kan danne leukotriener og prostaglandiner som regulerer inflammatoriske prosesser. ARA finnes i strukturelle fettstoffer i alle vev, inkludert hjernen, hvor ARA bidrar til en stor andel av omega-6-fetterne. Omega-3-fettene i øyet og hjernen består hovedsakelig av DHA.


Koletzko B et al. J Perinat Med. 2008; 36(1): 5-14.
Koletzko B, Agostoni C, Carlson SE, Clandinin T, Hornstra G, Neuringer M, et al. Acta Paediatr. 2001; 90(4): 460-4.
European Food Safety Authority (EFSA): Scientific opinion on the essential composition of infant and follow-on formulae. EFSA Journal 2014; 12: 3760

Morsmelkerstatning med delvis nedbrytte proteiner (HA) - uklar nytte

Morsmelkerstatning med hydrolyserte, dvs. delvis nedbrytte proteiner, har blitt vanligere. Men det finnes forskjellige typer hydrolyserte produkter. Det som blant annet skiller produktene fra hverandre, er om hydrolysen stammer fra myse eller kasein, og i hvilken grad proteinene brytes ned. Morsmelkerstatningene hvor proteinene er delvis nedbrytt, har et usikkert bruksområde. De kan ikke brukes til barn med kumelkproteinallergi, og flere forskere sier at de heller ikke kan forebygge allergier (Boyle), og det er ekstremt usikkert om de kan redusere vanlige problemer med magen. Morsmelk inneholder ikke delvis nedbrytte proteiner.

På den andre siden er gruppen av fullt hydrolyserte morsmelkerstatninger egnet for barn med kumelksproteinproteinallergi.

Boyle et al. Har gjennomført en omfattende gjennomgang av studier (meta-analyse) for å undersøke om delvis eller fullt hydrolyserte proteiner i morsmelkerstatning beskytter mot allergier. De fant at disse spesialproduktene ikke hadde noen beskyttende effekt. De oppsummerer at "Det finnes ingen sammenhengende bevis for bruk av hydrolyserte spedbarnsformler for å forhindre allergier eller autoimmune sykdommer."


Boyle RJ et al. BMJ 2016; 352: i974 Les mer