Laktose

Laktose er det latinske navnet på melkesukker. Laktose finnes i all melk fra pattedyr og det er den største kilden til karbohydrat i morsmelk. Sammenliknet med kumelk (4,7 g/100 ml), er innholdet av laktose høyere i morsmelk (7 g/100 ml). Som i morsmelk, er laktose eneste kilde til karbohydrat i morsmelkerstatning. Laktose er en viktig kilde til energi for spedbarn, og stimulerer til vekst av gunstige bakterier i tarmen.