Kolikk

Opptil 40% av alle spedbarn har uspesifikke fordøyelsesproblemer de første månedene av livet. Dette er blant annet problemer som luftplager, kolikk og forstoppelse. Frem til 4 måneders alderen har mange barn magekramper. Dette kalles ofte kolikk. Symptomene opptrer sammen med utrøstelig gråt. Mange foreldre føler seg hjelpeløse og stresset. Ekspertene er fortsatt ikke helt sikre på som forårsaker kolikk. Et umodent tarmsystem kan være årsaken, og forårsaker luftplager og kramper.