Keisersnitt

Ved keisersnitt blir barnet hentet ut av mor mage ved hjelp av kirurgi. Det er forskjell på planlagt keisersnitt og akutte keisersnitt. Et planlagt keisersnitt er godt planlagt og skjer før man får rier. Akutte keisersnitt skjer når mor er i aktiv fødsel, men komplikasjoner oppstår. Akutte keisersnitt kan deles inn I hastekeisersnitt og katastrofekeisersnitt.

Hastekeisersnitt blir ofte brukt hvis det ikke er fremgang i fødselen. Katastrofekeisersnitt brukes dersom barnet har dårlig fosterlyd.

I Norge ble 17 % av barn I 2017 forløst med keisersnitt, derav 35% planlagte keisersnitt.

Et keisersnitt er vanligvis en større belastning for kroppen enn en vaginal fødsel, men friske kvinner kommer seg raskt.

Ved kirurgisk fødsel passerer ikke barnet gjennom den naturlige fødselskanalen og kommer derfor ikke i kontakt med mors vaginale bakterieflora. Studier har vist at tarmfloraen hos et barn født med keisersnitt er forskjellig fra et barn som er født vaginalt. Amming er veldig bra for barn født med keisersnitt, siden morsmelk inneholder verdifulle komponenter som probiotika og prebiotika. Hvis du ikke ammer, bør du kontakte helsesykepleier eller barnelege for å finne ut hvilken morsmelkerstatning som passer for ditt barn.