Meny

Allergi og overømfintlighet

Blant små barn er det ganske vanlig med matallergi og overømfintlighet. Det kan være vanskelig å skille de ulike begrepene matvareallergi, overømfintlighet og intoleranse fra hverandre, og nedenfor prøver vi å gi en forklaring på de ulike begrepene.

Overømfintlighet betyr at barnet reagerer på stoffer som de fleste andre mennesker tåler. Det er et overordnet begrep som omfatter både allergi og intoleranse. Ved intoleranse aktiveres ikke immunforsvaret, men kroppen reagerer i stedet på ett bestemt stoff, i motsetning til ved allergi, der kroppens immunforsvar reagerer på små mengder av et allergent stoff.

Matvareallergi betyr at kroppens immunforsvar reagerer på noe barnet har spist. Vanlige symptomer kan være utslett, kvalme og brekninger, magesmerter med diaré eller forstoppelse. Også kløe og opphovning i munn og hals, samt problemer med å puste, er allergiske reaksjoner. Hvis spedbarn eller småbarn ikke går opp i vekt eller vokser i takt med sine jevnaldrende, kan det også være tegn på matvareallergi. Hvorfor et barn blir allergisk vet man ikke. Det kan være arvelig, men også miljøet spiller inn. Mange barn vokser av seg matvareallergiene. Allergier mot f.eks. melk og egg er noen av de vanligste hos småbarn. Disse kan barna vokse av seg, mens de derimot ikke vokser av seg nøtteallergi.

Mistenker du matvareallergi eller en form for overømfintlighet hos barnet ditt, skal du ta kontakt med lege eller helsesøster. Der er det mye hjelp å få, og alt starter med å få fastslått hvilken mat barnet er allergisk mot. Det er viktig å unngå de stoffene barnet reagerer på, og like viktig at barnet får i seg tilsvarende næring via andre næringsmidler for å fortsette å vokse og utvikle seg.