Allergier

Hva skjer i kroppen når man får allergi? – Svar: Den vanligste årsaken til at man får matallergi, er at immunforsvaret danner såkalte antistoffer mot et stoff. Stoffer som stimulerer dannelsen av antistoffer kalles allergener og er alltid proteiner.

Hvor vanlig er det med matvareallergi blant små barn? – Svar: Stadig flere barn blir allergiske, men det er ikke klarlagt om det bare er matvareallergiene som øker. Ca. 2 av 100 barn under ett år er allergiske mot melk eller egg. Andelen allergiske barn øker med alderen, og ca. 6 av 100 førskolebarn og yngre skolebarn har matallergi.

Hvorfor blir barn allergiske? Svar: Det finnes et sterkt arvelig anlegg for å utvikle allergi. Risikoen for at barn skal bli allergiske øker hvis den ene eller begge foreldrene har allergi. Men mange får problemer uten at noen i familien er allergiske. Hvorfor en del barn får allergi er foreløpig uklart, men man vet at miljøfaktorer påvirker risikoen.

Vokser man av seg matallergier? – Svar: Barns allergi mot mat forsvinner ofte med årene. De fleste barn som har hatt kumelkallergi, tåler melk igjen når de er i treårsalderen. Barn som er allergiske mot egg blir ofte kvitt dette når de er i seksårsalderen. Når det gjelder allergier mot andre næringsmidler, er det ikke klarlagt når eller hvor ofte barna vokser dem av seg. Undersøkelser har vist at barn med mange ulike matallergier oftere beholder problemene i lengre tid enn barn som er allergiske mot ett eller to næringsmidler.