Meny

Lurer du på hvorfor vi i HiPP plutselig snakker om bier? La oss forklare

To tredjedeler av det vi spiser er avhengig av bienes pollineringsarbeid. Derfor har vi i HiPP bestemt oss for å gjøre det vi kan for å hjelpe våre små venner i deres livsviktige arbeid. Under emneknaggen #bihjältar kommer vi til å inspirere og lære opp alle som bryr seg om miljøet, biene og maten vi spiser. For uten bier, ingen barnemat.

1 av 10 biearter er utrydningstruet.

FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO) anslår at 71 av de 100 vekstene som bidrar til 90 % av all mat i verden, er pollinert av bier. I dag er nesten en av ti biearter utrydningstruet, og mer enn 5 % risikerer å bli utrydningstruet i løpet av nærmeste fremtid.

Sammen med Norges og Sveriges birøktere har vi startet to prosjekter for å hjelpe biene.

Pilotprosjekt 1: Avle frem Varroa-resistente bier.

Varroamidd er små parasitter som sprer virussykdommer og som svekker biene i deres arbeid. Varroamidd er en av de store årsakene til at biesamfunnene dør i løpet av vinteren. Arbeidet som nå påbegynnes, har som målsetting å avle frem bier som er varroa-resistente. Såkalte VSH-bier (Varroa Sensitive Hygine). Eller HiPP-bier om du vil! :-)

Pilotprosjekt 2: Trening av sporhunder for å finne yngelråte.

Amerikansk yngelråte er en svært alvorlig og smittsom sykdom som ikke kan behandles. Har du fått yngelråte inn i bikuben, er det eneste som nytter å brenne den. Ved å trene sporhunder kan vi oppdage smitten på et tidlig stadium og hindre at yngelråten sprer seg. Opplæringen og treningen av sporhundene skjer i samarbeid med Brukshundsklubben.

Vil du også hjelpe biene i deres livsviktige arbeid? Under gir vi deg noen enkle tips.

Bli en bihelt du også!

Bygg en bivanner!

Hjelp de hardtarbeidende biene med å trekke pusten og ta seg en slurk vann, noe som ikke alltid er lett å finne for de små iherdige pollinatorene

Bygg en biholk!

Du kan også hjelpe til med en boremaskin og en vedkubbe. Bor et antall ca. 10 cm dype hull ved siden av hverandre og plasser vedkubben slik at hullene vender mot sør/sørvest. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe.

La løvetannene stå!

Løvetannene er en av de viktigste pollen- og nektarkildene for biene om våren. Det vakre oransjefargede pollenet finnes i rikelige mengder i løvetannene og kan gi biene deres første overskudd av honning. I Sverige finnes det til sammen 7 ulike hovedarter av løvetanner og 450 ”småarter”, så gi deg selv en pause og la l