Informasjon om endring av HiPPs morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger

 

HiPPs morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger har byttet navn til HiPP Baby Combiotik, og har i denne forbindelsen fått nytt design på forpakningen.
 
HiPP Baby Combiotik 1 er en morsmelkerstatning som finnes både i pulverform og som drikkeklar. Den er tilpasset spedbarn fra og med fødselen og opp til 6 måneder. HiPP Baby Combiotik 1 kan brukes som tillegg til eller erstatning for brystmelk, som anbefalt av helsesøster eller barnelege. Drikkeklar Baby Combiotik 1 har samme næringsinnhold som ECO 1 drikkeklar (R2D), men forpakningen har nytt design. Det er noen små forandringer i næringsinnholdet i pulver-blandingen av Baby Combiotik 1 i forhold til ECO 1; noe mer kalium, kalsium, fosfor, magnesium og selen og litt mindre biotin.

HiPP Baby Combiotik 2 er en tilskuddsblanding som finnes både i pulverform og som drikkeklar. Den kan brukes fra 6 mnd. alder som en del av et variert kosthold og skal ikke brukes som morsmelkerstatning. 
Både Baby Combiotik 2 drikkeklar og pulverblanding har samme næringsinnhold som tidligere ECO 2.

HiPP Baby Combiotik 3 er en tilskuddsnæring og finnes som pulverblanding. Den kan brukes fra 12 mnd. alder som en del av et variert kosthold og skal ikke brukes som morsmelkerstatning.

Brystmelk er det beste for din baby. Rådfør deg alltid med helsesøster før du gir barnet ditt morsmelkerstatning eller tilskuddsblanding.

2012-05-03