Meny

Konfidensialitetspolicy og allmenne brukervilkår

Kjære besøkende

Vi er svært glade for å ønske deg velkommen til nettsiden vår! Vi ønsker å sørge for at din integritet beskyttes og at alle opplysninger behandles konfidensielt. På denne siden informerer vi om vår personvernpolicy som gjelder for våre nettilbud. Ta kontakt med oss dersom du har ytterligere spørsmål. 

Allmenne brukervilkår

www.hipp.no og dens innhold kan stenges, endres eller deaktiveres midlertidig av HiPP når som helst. HiPP kan ikke garantere 100 % oppetid for nettsiden, selv om dette er målsettingen. Brukerne har ikke rett til noen form for erstatning, særlig når det gjelder tap av opplastede data og lagret innhold. Ta kontakt med oss når som helst dersom du har ytterligere spørsmål.

Datadirektiv

Vi setter pris på at du besøker nettsiden vår og at du viser interesse for selskapet. Vi ønsker å sørge for at din integritet beskyttes, og vi vil at du skal føle deg trygg og sikker når du besøker nettsiden vår.

Innsamling og bruk av personopplysninger

Du kan besøke nettsiden vår uten å oppgi personopplysninger. Det samme gjelder nyhetsbrev og kontaktskjema. Den eneste informasjonen vi får er navnet på din nettleverandør, hvilken nettside du kommer fra og hvilke av våre sider du surfer på. Denne informasjonen blir brukt til statistiske formål. Den enkelte brukeren forblir imidlertid anonym.

Personopplysninger samles bare inn når du oppgir dem på eget initiativ, for eksempel i forbindelse med en undersøkelse. Disse dataene blir kun benyttet til det angitte formålet.

Vi bruker cookies (informasjonskapsler) for å kunne tilby mer persontilpassede tjenester. Cookies er små filer som en nettserver sender til datamaskinen din for å identifisere den under besøket ditt. Du kan stille inn nettleseren din slik at den varsler deg når det blir brukt cookies. Vår bruk av cookies er derfor transparent for deg.

Begrensninger i bruk og distribusjon av personopplysninger

I samsvar med gjeldende bestemmelser om vern av personopplysninger kommer alle personopplysninger som blir innhentet ved hjelp av våre direkte nettjenester til å bli samlet inn, behandlet og brukt kun til å håndtere bestillinger eller beskytte våre legitime forretningsinteresser når det gjelder kunderådgivning og service, samt spørsmål relatert til produktpresentasjoner.

Rett til tilgang til personopplysninger og offentlig register over bearbeidet informasjon

På forespørsel og i samsvar med gjeldende lov får du skriftlig melding om alle personopplysninger som vi lagrer om deg. Vi har sammenfattet detaljene i vårt offentlige prosedyreregister.

Sikkerhet

Vi iverksetter tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene du har gitt mot utilsiktet eller tilsiktet manipulasjon, tap, ødeleggelse eller tilgang av uvedkommende personer. Sikkerhetstiltakene våre oppgraderes kontinuerlig i takt med den aktuelle tekniske utviklingen.

Dersom du har spørsmål om behandlingen av personopplysningene, kan du ta kontakt med databeskyttelsesombudet, som også er tilgjengelig for deg med sitt team ved henvendelser som gjelder personopplysninger, generelle spørsmål eller klager.

Ansvarlig for databeskyttelse

Herr A. Maier
Telefon: +49 8441 757-384
E-Mail: datenschutz(at)hipp.de

Offentlig bruk av registeret

1. Hensikten med innsamling, bearbeiding og bruk av opplysninger: Produksjon og distribusjon av næringsmidler, hygieneprodukter og babyprodukter. Innsamling, bearbeiding og bruk av data utføres for de formål som er nevnt over. 

2. Beskrivelse av den berørte gruppen av personer og henvisninger til data eller datakategorier: Kundedata, personopplysninger samt opplysninger om leverandørene i den grad de er nødvendige for de formålene som er angitt i punkt 1. På forespørsel vil vi informere deg om hvordan og hvilke personopplysninger som videreformidles.

3. Mottakere eller kategorier av mottakere som vi kan utlevere opplysninger til: Offentlige myndigheter dersom det foreligger overgripende juridiske bestemmelser, samt eksterne oppdragstakere i henhold til §11 BDSG, samt eksterne myndigheter og interne avdelinger hos HiPP med henblikk på å oppfylle formålene som er angitt i punkt 1.

4. Obligatorisk frist for sletting av personopplysninger: Loven fastsetter en rekke forpliktelser og tidsfrister for lagring. Etter tidsfristens utløp blir de respektive dataene rutinemessig slettet. Dersom ikke annet er angitt, fjernes opplysningene hvis formålene som er angitt i punkt 1 opphører å gjelde.

5. Planlagt dataoverføring til tredje land: En dataoverføring til et tredje land er kun tillatt innenfor rammene av nasjonale og internasjonale lovfestede regler.